Menu

Lansarea studiului privind problemele ocupaționale din mediul rural al județului Vrancea

Centrul de Cercetare şi Dezvoltare Socială „Solidaritatea”/Federația „Solidaritatea Sanitară” din România anunţă lansarea studiului cu titlul Diagnosticarea specificului pieței muncii și analiza pattern-urilor existente la nivelul statuturilor ocupaționale din mediul rural al județului Vrancea.

 

Sinteza concluziilor studiului

 

Doar cca. 15% dintre respondenți au indicat faptul că sunt/au fost în căutarea unui loc de muncă.

Rudele se situează pe primul loc al preferințelor privind resursele apelate pentru căutarea unui loc de muncă. Se observă astfel că situația este similară cu resursele apelate în cazul migrației. De asemenea, această preferință are drept corelativ preferința angajatorilor pentru același „canal de recrutare”. Sunt urmate îndeaproape de presă, care deține primul loc în căutarea o singură dată sau de două ori  a unui loc de muncă. [1] Preferințele celor care-și caută locuri de muncă sunt similare cu ale angajatorilor într-o măsură semnificativă și în privința rolului AJOFM în medierea cererii cu oferta, indicând o adaptare reciprocă a preferințelor.

Analiza factorilor care au împiedicat găsirea unui loc de muncă a furnizat în principal următoarea ierarhie:

-          Lipsa locurilor de muncă

-          Criza economică

-          Absența oportunităților în localitate

-          Reducerile de personal

-          Lipsa experienței în muncă

-          Absența calificării profesionale

-          Lipsa pregătirii școlare.

Per ansamblu, considerăm că lipsa locurilor de muncă este principala variabilă care influențează nivelul ocupării în mediul rural.

Cca. 36% dintre respondenți au membri de familie sau rude care lucrează într-un alt stat; doar cca 12% din respondenți au indicat că primesc un sprijin financiar de la membrii de familie plecați în străinătate.

În ceea ce privește fenomenul migrației, putem constat o diminuare semnificativă a evoluției acestuia raportat la perioadele anterioare.  Situația este determinată și de o diminuare a „bazinului demografic format de persoanele dispuse să migreze pentru muncă” de-a lungul întregii durate a procesului de migrație. Totuși, având în vedere procentul crescut al celor care afirmă dorința/intenția de a migra (cca. 30%), putem considera că principala modificare în procesul migrației este indusă de variabila factorilor pull, care a înregistrat o diminuare semnificativă în contextul crizei economice, în timp ce variabila push înregistrează în continuare un nivel ridicat pe fondul absenței oportunităților în mediul rural.

Cca. 13% dintre respondenți afirmă că au avut episoade de lucru în străinătate, procent care ar putea da seama de tendința fenomenului remigrației.

Pentru 45% dintre angajatorii din mediul rural nu contează nivelul de calificare a celor pe care-i angajează; este relevant în acest sens și faptul că cca. 16% dintre ei reclamă o lipsă de muncitori necalificați. Contează însă experiența în domeniu, urmată de experiența de muncă. 9% dintre angajatori reclamă deficit de personal sanitar.

Factorii care influențează dezvoltarea economiei locale, indicați de angajatori, respectiv ocuparea forței de muncă, sunt, în ordine ierarhică:

-          Investițiile slabe sau absența acestora

-          Absența sprijinului autorităților

-          Lipsa piețelor de desfacere a produselor

-          Starea infrastructurii

-          Mentalitățile de producție (preferința pentru agricultura de subzistență)

-          Nivelul scăzut de calificare al forței de muncă

-          Nivelul scăzut de experiență profesională al forței de muncă.

Oportunitățile (reduse) de dezvoltare indicate de firme vizează următoarele domenii:

-          Agricultură – cca. 18%

-          Construcții – cca. 7%

-          Coafor – cca. 6%

-          Comerț – cca. 4%.

Principalele calități pe care firmele din mediul rural le așteptă de la angajați sunt, în ordine ierarhică, următoarele:

-          Capacitatea de a învăța la locul de muncă – 81%;

-          Calificarea în domeniu – 72%;

-          Abilități de comunicare și relaționare – 65%;

-          Minim 8 clase – 65%;

-          Experiență în domeniu – 51%.

În ceea ce privește factorii de insatisfacție privind experiențele de muncă anterioare, ierarhia rezultată din răspunsuri este următoarea (în ordine scăzătoare a nivelului de nemulțumire)

-          Salariul

-          Condițiile de lucru

-          Programul de lucru

-          Relațiile cu șefii ierarhici

-          Relațiile cu colegii.

După cum se poate observa, nivelul (redus) de salarizare are caracter de factor inhibitor al ocupării în mediul rural. Cu alte cuvinte, deseori salariile mici generează dezinteres față de muncă. Combinate cu influența exercitată de ajutoarele sociale și nivelul așteptărilor redus în cazul unui procent semnificativ de cetățeni, ele conduc la „inactivarea de facto” a unei ponderi însemnate a cetățenilor din mediul rural raportat la zona legală a activităților productive.

Informațiile apreciate ca utile de către respondenți pentru ocuparea unui loc de muncă se situează în următoarea ierarhie:

-          Locurile de muncă disponibile

-          Cursurile de formare disponibile

-          Modalitatea de căutare a locurilor de muncă disponibile.

În ceea ce privește motivele pentru care nu-și caută un loc de muncă, reținem următoarele răspunsuri, prezentate în ordine ierarhică:

-          Grija față de copii și/sau persoane cu probleme – 10%;

-          Nu există posturi disponibile – 9,6% (ar putea constitui un indice al descurajării);

-          Responsabilitățile de familie sau personale – 8%

-          Nivelul de studii redus – cca. 4%.

Lipsa resurselor financiare constituie principalul impediment în calea inițierii unei afaceri, indicat de respondenți (68%). El este urmat de nu știu cum ar trebui să încep o afacere (10,5%) și  nu cunosc legislația (7,75%).

Nivelul de accesare a fondurilor U.E./de stat în rândul respondenților este de cca. 4,7%, în timp ce intenția de accesare a unor astfel de fonduri este de cca. 14%.

53% dintre respondenți consideră că veniturile nu le ajung pentru strictul necesar; 28% consideră că veniturile le ajung doar pentru strictul necesar.

Structura principalelor venituri din gospodărie este următoarea:

-          Salariul - 39%;

-          Banii pentru munca cu ziua -12,8%;

-          Venituri din activități independente – cca. 10%;

-          Alocațiile copiilor – 8,13%;

-          Fără venituri – 12%.

5,39% dintre respondenți s-au declarat beneficiari ai venitului minim garantat.

 

 

Cum poate fi caracterizată experiența de muncă deținută de localnici din județul Vrancea?

Statutul ocupațional al localnicilor din mediul rural al județului Vrancea are ca principal efect lipsa dezvoltării profesionale și scăderea încrederii în propriile puteri, ceea ce poate conduce la o stare de delăsare și lipsă de interes pentru inserție pe piața muncii.

În ceea ce privește factorii de insatisfacție privind experiențele de muncă anterioare, ierarhia rezultată din răspunsuri este următoarea (în ordine descrescătoare a nivelului de nemulțumire): salariul, condițiile de lucru, programul de lucru, relațiile cu șefii ierarhici și relațiile cu colegii.

Există o problemă în ceea ce privește lipsa de experiență profesională a celor din mediul rural vrâncean (procentul celor care nu au lucrat vreodată fiind superior celor care au avut un job) prin prisma solicitării angajatorilor de experiență în câmpul muncii pentru o eventuală viitoare angajare (54.94% solicită experiență la angajare).

 

Care este specificul procesului de căutare a unui loc de muncă în mediul rural?

Doar cca. 15% dintre respondenți au indicat faptul că sunt/au fost în căutarea unui loc de muncă.

Rudele se situează pe primul loc al preferințelor privind resursele apelate pentru căutarea unui loc de muncă. Se observă astfel că situația este similară cu resursele apelate în cazul migrației. De asemenea, această preferință are drept corelativ preferința angajatorilor pentru același „canal de recrutare”.

Analiza factorilor care au împiedicat găsirea unui loc de muncă a furnizat în principal următoarea ierarhie:lipsa locurilor de muncă, criza economică, absența oportunităților în localitate. Se poate observa faptul că nivelul (redus) de salarizare are caracter de factor inhibitor al ocupării în mediul rural, cu alte cuvinte, deseori salariile mici generând dezinteres față de muncă.

 

Cât de pregătiți profesional sunt localnicilor din mediul rural vrâncean?

Nivelul scăzut al studiilor absolvite de către cei din mediul rural (preponderent 8 clase) impun necesitatea adaptării ofertei de formare profesională existente în mediul rural la necesitățile specifice localnicilor și pieței muncii din județul Vrancea.

Există la nivel rural un procent majoritar, considerabil, al celor care nu au fost vreodată implicați în programe de formare profesională continuă, neavând astfel calificările necesare inserției pe o piață a muncii în permanentă schimbare.

Există spirit antreprenorial în mediul rural?

Lipsa resurselor financiare constituie principalul impediment în calea inițierii unei afaceri, indicat de respondenți (68%). El este urmat de nu știu cum ar trebui să încep o afacere (10.5%) și  nu cunosc legislația (7.75%).

Accesarea fondurilor europene în mediul rural, mit sau realitate?

Nivelul de accesare a fondurilor U.E./de stat în rândul respondenților este de cca. 4.7%, în timp ce intenția de accesare a unor astfel de fonduri este de cca. 14%. Procentaje completate de mărturiile celor din mediul rural: Femeie, comuna Balotești: „Da, dar nu reușești să le accesezi, mi s-a spus foarte clar, încă merge pe șpagă, încă merge pe pile…”; Bărbat, comuna Popești: „Au o mulțime de cerințe ca să iei bani”.

 

Fenomenul migrației- trecut sau realitate prezentă?

Cca. 36% dintre respondenți au membri de familie sau rude care lucrează într-un alt stat; doar cca. 12% din respondenți au indicat că primesc un sprijin financiar de la membrii de familie plecați în străinătate.

În ceea ce privește fenomenul migrației, putem constat o diminuare semnificativă a evoluției acestuia raportat la perioadele anterioare. Situația este determinată și de o diminuare a „bazinului demografic format de persoanele dispuse să migreze pentru muncă” de-a lungul întregii durate a procesului de migrație. Totuși, având în vedere procentul crescut al celor care afirmă dorința/intenția de a migra (cca. 30%), putem considera că principala modificare în procesul migrației este indusă de variabila factorilor pull, care a înregistrat o diminuare semnificativă în contextul crizei economice, în timp ce variabila push înregistrează în continuare un nivel ridicat pe fondul absenței oportunităților în mediul rural.

Cca. 13% dintre respondenți afirmă că au avut episoade de lucru în străinătate, procent care ar putea da seama de tendința fenomenului remigrației.

 

Ce elemente influențează calitatea vieții din mediul rural vrâncean?

Atât lipsa unor oportunități de distracție și de recreere familială în mediul rural (lipsa unor restaurante, cinema-uri, locuri de joacă) cât și multitudinea de activități desfășurate în viața de zi cu zi pentru întreținerea gospodăriei și lucrul pământului, conduc la petrecerea timpului liber al locuitorilor din mediul rural tot prin desfășurarea de activități casnice și de muncă în gospodărie, percepția generală fiind de inexistență a unui timp liber propriu-zis în mediul rural.

Nivelul foarte scăzut, la limită chiar pentru un procent considerabil de 37.81% a celor care au venituri de 0-499 lei/gospodărie fac ca majoritatea să aprecieze veniturile ca fiind insuficiente chiar și pentru strictul necesar, apărând necesitatea împrumutului financiar.

Care este percepția angajatorilor din mediul rural asupra pieței muncii din județul Vrancea?

Pentru 45% dintre angajatorii din mediul rural nu contează nivelul de calificare a celor pe care-i angajează; este relevant în acest sens și faptul că cca. 16% dintre ei reclamă o lipsă de muncitori necalificați. Contează însă experiența în domeniu, urmată de experiența de muncă. 9% dintre angajatori reclamă deficit de personal sanitar.

Factorii care influențează dezvoltarea economiei locale, indicați de angajatori, respectiv ocuparea forței de muncă, sunt, în ordine ierarhică: investițiile slabe sau absența acestora, absența sprijinului autorităților, lipsa piețelor de desfacere a produselor sau starea infrastructurii.

Principalele calități pe care firmele din mediul rural le așteptă de la angajați sunt, în ordine ierarhică, următoarele: capacitatea de a învăța la locul de muncă – 81%; calificarea în domeniu – 72%; abilitățile de comunicare și relaționare – 65%.

Răspunsurile complete la aceste întrebări precum și principalele rezultate ale cercetării vor fi făcute publice în cadrul Conferinţei de diseminare a rezultatelor proiectului, care va avea loc în data de 24 iulie 2014, în localitatea Popești din judeţul Vrancea.

Persoană de contact: Ciobanu Georgiana, Expert cercetare sociologică, telefon: 0725 911 200.

 

Studiul poate fi găsit la adresa:   http://calificati.ro/index.php/informatii-utile/anunturi-proiect/item/download/36_e97eadffb69924fdb3b7d15f7e4cd361

 

Studiul a fot elaborat în cadrul proiectului Formare și informare pentru o piață a muncii incluzivă! - Formare, informare și consiliere pentru integrarea și reintegrarea în viața activă a persoanelor inactive, șomerilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și persoanelor ocupate în agricultura de subzistență din mediul rural al județului Vrancea, contract de finanțare POSDRU/110/5.2/G/88851, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013! Investește în oameni şi derulat de Federaţia „Solidaritatea Sanitară” din România.

                                                                              Manager proiect,

Rotilă Viorel[1] În cazul angajatorilor recomandările rudelor fiind urmate de recomandările angajaților proprii.

Citeşte mai departe ...

INVITATIE

 Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea” din cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România are deosebita plăcere de a vă invita să participați la Conferința de diseminare a rezultatelor proiectului Formare și informare pentru o piață a muncii incluzivă! - Formare, informare și consiliere pentru integrarea și reintegrarea în viața activă a persoanelor inactive, șomerilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și persoanelor ocupate în agricultura de subzistență din mediul rural al județului Vrancea contract de finanțare POSDRU/110/5.2/G/88851. 


    Evenimentul va avea loc în data de 24 iulie 2014, începând cu ora 10.00, în incinta Căminului Cultural al comunei Popeștijudețul Vrancea. Totodată, vă invităm să participați și la conferința de închidere a acestui proiect, care va avea următorul program:

Programul conferinței:

 

10.00 - 10.30 -Înscrierea participanților. Conferința de presă.

10.30 - 12.00 -Prezentarea echipei de proiect și a partenerilor

                        -Prezentarea rezultatelor proiectului Formare și informare pentru piața muncii! - Dezvoltarea competențelor esențiale pentru integrare și reintegrare în viața activă a persoanelor inactive, șomerilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și persoanelor ocupate în agricultura de subzistență din mediul rural al județului Galați

12.00 - 12.45  - Sesiune de întrebări și discuții

12.45 - 13.45  - Coffee break

12.15 - 13.15 - Festivitatea de înmânare a diplomelor pentru    absolvenți. Testimoniale

13.45 - 14.30 -Prezentarea concluziilor studiului Diagnosticarea specificului pieței muncii și analiza pattern-urilor existente la nivelul statuturilor ocupaționale din mediul rural al județului Vrancea

14.30 - Masa de prânz

15.30 – Dezbatere pe tema rezultatelor studiului.

                               

Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Centrul de Consultanță și Studii Europene, putând fi considerat un exemplu de bune practici în domeniu.

 

Având o bună tradiție în organizarea unor astfel de evenimente, menite să evidențieze atât o bună utilizare a fondurilor structurale, cu rezultate concrete, specifice unui proiect de succes, Federația „Solidaritatea Sanitară” din România vă așteaptă cu plăcere să participați la acest eveniment, ce se va desfășura într-o manieră inedită!

 

Organizatorii asigură gratuit serviciile de coffee break și masa de prânz.

 

Pentru informații suplimentare și confirmări de participare vă rugăm să ne contactați apelând la una din modalitățile:

 

Telefonic: 0800/410.116;  fax: 0336/109.281; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Mai multe informații privind proiectul pot fi găsite pe site-ul proiectului la adresa: www.calificati.ro

 

                         Vă așteptăm cu drag! 

                                                                     Manager de proiect,

                                                                         Viorel ROTILĂ

Citeşte mai departe ...

Workshop de consiliere si orientare profesionala Slobozia-Bradului

Vă anunțăm că în perioada 26 – 29 Mai 2014 se va desfășura primul workshop de consiliere și orientare profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, inactive, aflate în șomaj, angajate sau ocupate în agricultura de subzistență din comuna Slobozia-Bradului, județul Vrancea.

Activitatea de workshop este special gândită pentru a oferi un ajutor pe piața muncii în demersurile efectuate pentru obținerea unui loc de muncă; informații relevante privind evoluția ocupațiilor, metode de îmbunătățire a CV-ului European, întrebările esențiale la interviul de angajare.

Pentru detalii suplimentare apelați gratuit între orele 08:00-20:00 de luni până vineri 0800410116, disponibil gratuit din toate rețelele mobile sau fixe.

Citeşte mai departe ...

Anunt activitatea de preselectie si consiliere individuala - loc. Slobozia-Bradului

Vă anunțăm că, marti 20 mai 2014, în cadrul Școlii Gimnaziale din localitatea Slobozia-Bradului va avea loc întâlnirea din cadrul activităților de preselecție a grupului țintă prin colectarea de dat și consiliere individuală , ocazie cu care se va realiza înscrierea persoanelor interesate de activitățile de integrare și reintegrare pe piața muncii din cadrul proiectului Formare și informare pentru o piață a muncii incluzivă!.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm apelați numărul gratuit 0800 410 116!

Citeşte mai departe ...

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Link exchange - Fii vizibil!

Acest site este parte din sistemul de Link Exchange "Promovarea proiectelor europene de informare, formare si calificare in mediul online" dezvoltat de Centrul de Cercetare si Dezvoltare Sociala SolidaritateaAfla mai multe detalii despre beneficiile acestui sistem precum si conditiile de inscriere.

Newsletter

Aboneaza-te! Fii la curent cu toate anunturile proiectului precum si locurile de munca din judetul Vrancea

Vizitatori

667444
AziAzi683
Saptamana curentaSaptamana curenta31947
Luna curentaLuna curenta100001
TotalTotal6674445